Płatności

 Płatności w PLN offline proszę dokonywać na numer konta

50 1020 5558 1111 1797 4180 0116

Karol Milewski

16-020 Czarna Białostocka ul. Leszczynowa 8

W tytule przelewu proszę wpisać numer zamówienia